Informačný systém

Na mieru naprogramovaný systém podľa požiadaviek zákazníka(spoločnosti). Tento online informačný systém spĺňa všetky najnáročnejšie požiadavky zákazníka. Programovanie a vývoj informačného systému prebieha v niekoľkých fázach. Dbá sa na to, aby sa vytvorila kompletná špecifikácia pred začatím samotného programovania. Niekoľko hodinové sedenia s klientom u nás alebo u neho sú predpokladom k splneniu požiadaviek pri zachovaní maximálnej kvality. Prioritou je, aby sa nič nevynechalo už v návrhu daného systému.

Medzi základné funkcie, ktoré zákazníci požadujú patrí napríklad:

Viacúrovňový prístup

Používatelia sa budú prihlasovať pomocou rôznych rolí. To čo sa im zobrazí, musí mať daná rola povolené.

Vytváranie používateľov

Veľmi ľahko vytvoríte používateľov, pridáte im prihlasovacie meno, heslo, obrázok a rolu.

Zoraďovanie stĺpcov

Stĺpce vo vašom systéme si budete môcť zoraďovať z hora -> dole, z dola -> hore.

Export do Excelu

Údaje si budete môcť exportovať spolu s vybraným filtrom do Excelu.

Filtrovanie stĺpcov podľa hodnoty

Pri textových stĺpcoch budete môcť tieto stĺpce filtrovať podľa hodnoty, ktorú uvediete. Ajaxovo sa vám stĺpec vyfiltruje. Následne môžete urobiť export alebo filter zreťaziť (viac zapnutých filtrov naraz).

Správa údajov

Jednotlivé položky v tabuľkách môžete zmazať, upraviť a vytvoriť nové.

Zobrazovanie len určitých stĺpcov

Môžete si sami určiť ktorý stĺpec necháte zobrazený a ktorý dočasne schováte. Vždy máte možnosť si tento stĺpec zapnúť.

Responzivita IS

Váš systém bude prispôsobený pre zobrazovanie na mobilných zariadeniach.

Medzi obľúbené rozšírené funkcie, ktoré zákazníci požadujú patrí napríklad:

Prepojenie systému s bankou

Systém Vám bude automaticky párovať platby, vyhodnocovať štatisticky tržby…

Archív udalostí

Majte vo svojom systéme pod kontrolou to čo sa vymaže, upraví alebo inak modifikuje. Budete vedieť povedať, ktorý z vašich zamestnancov úpravu vykonal.

Tlačové výstupy

Tlač podacích lístkov, šekov, faktúr, vami navrhnutých písomností a mnoho ďalšieho.

Dátové úložisko

Každá väčšia spoločnosť ocení dátové úložisko s viacúrovňovým prístupom a právami pre používateľov na mieru.

Kreditný systém

Možnosť dobiť kredit na svojom konte cez platbu kartou / prevodom a následne z neho platiť prémiové funkcionality. Všetko samozrejme s matematickou logikou a podmienkami aké si sami určíte.

Vernostný program

Modul vernostného programu určite oceníte pokiaľ chcete odmeňovať svojich zákazníkov.