11

Rokov optimalizujeme IT procesy v spoločnostiach

Pod pojmom optimalizácia v IT si človek predstavuje hlavne SEO optimalizáciu web stránok alebo eshopov. SEO optimalizácia je predpokladom fungovania Vášho podnikania na internete, ale je potrebné myslieť aj na ďalšie premenné, ktoré výrazne ovplyvňujú v dnešnej dobe váš produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Ak sa nastaví správne jeden IT proces v rámci vášho podnikania, nemusí to v konečnom dôsledku priniesť výsledky, ktoré očakávate.

1. ANALÝZA PROCESOV

Všetko začína analýzou procesov vo vašej spoločnosti

2. NÁVRH OPTIMALIZÁCIE

Každý proces vo vašej spoločnosti budeme chcieť zdigitalizovať.

3. ROZPOČET

Cena závisí od konkrétnej optimalizácie, ktorú budeme vykonávať.

4. AGILNÉ RIADENIE

Procesy vo vašej spoločnosti budeme digitalizovať a nasadzovať priebežne.

5. TERMÍNY

Nastavíme približné termíny dokončenia jednotlivých optimalizácii.

6. ODOVZDANIE

Odovzdáme a otestujeme jednotlivé zdigitalizované procesy.