Potrebujete aj vy vytvoriť systém na mieru?

Zavolajte

+421 911 588 870

Napíšte

jan.jedinak@nldmedia.sk

Otváracie hodiny

Po-Pia : 09:00 - 16:00

Unikátny informačný systém SISTER

V predaji už druhá verzia systému SISTER v2 2021

Vytvorili sme unikátny informačný systém na mieru:
Online informačný systém na vypĺňanie a generovanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Žiadosť) a vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Medzi základné funkcie systému patria:
1 – Prístup do systému

Vytvárajte, upravujte a vymazávajte prístupy pre jednotlivé spoločnosti a ich zamestnancov. Údaje zamestnancov môžete do systému jednoducho naimportovať pomocou rôznych metód, akými sú napríklad CSV, XML, XLS.

2 – Automatizované tlačivá
Formulár žiadosť/vyhlásenie ponúkne zamestnancovi ďalšie polia na základe predchádzajúcich vyplnených údajov. Pre správnosť vyplnenia údajov a efektívnejšiu kontrolu sú k dispozícii užitočné nápovede pre jednotlivé polia.

3 – Nástenka
Majte prehľad o vyplnených tlačivách prostredníctvom podrobných štatistík, ktoré sa aktualizujú v reálnom čase. Štatistiky sú prehľadne rozdelené podľa roku, typu a stavu, v akom sa tlačivá nachádzajú.

4 – Generovanie výstupov do Excelu
Jednoduchým kliknutím na stav tlačiva môžete exportovať štatistiky aj s údajmi do Excelu (formát .xls) podľa predlohy, ktorú spoločnosť dodala.

5 – Generovanie do PDF
Vygenerujte si jediným kliknutím formulár žiadosti aj vyhlásenia do formátu PDF podľa aktuálne platnej legislatívy.

6 – Viacjazyčnosť
Pre možnosť využívania systému zahraničnými používateľmi sú dostupné základné jazykové mutácie (EN, SK). V prípade záujmu o inú Vami vybranú jazykovú verziu ponúkame možnosť preloženia systému.

7 – Archivácia údajov a dokumentov
Vždy na konci ročného zúčtovania si viete jediným tlačidlom archivovať všetky dokumenty (prílohy) zadané v systéme do jedného priečinku za všetky spoločnosti, aby ste mali prehľad o každom zamestnancovi.

Štruktúra v akej sa vám to uloží je napr.: priečinok Rok2020 -> Spoločnosť -> Osoba -> všetky jej dokumenty (tu sa to ešte delí na priečinky deti, zamestnávatelia)

8 – Podpisovanie dokumentov
Po podpísaní žiadosti sa žiadosť automaticky vygeneruje a uloží.

Vlastnosti systému:

STABILITA
Stabilitu systému zabezpečuje kvalitne naprogramované jadro systému a normalizovaná databáza, ktorá je takmer celá v 3NF. Optimalizovali sme niektoré dopyty na databázu, aby bol systém ešte rýchlejší.

RESPONZIVITA
Systém je na mieru prispôsobený na mobilné zariadenia. To zabezpečuje všestranné použitie na mobile, tablete alebo počítači.

BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť je postavená na niekoľkých ochranných prvkoch, ktoré zabezpečujú systém proti napadnutiu z vonku a rovnako proti najbežnejším útokom z vnútra. Ochrana prihlasovacích údajov šifrovaním je samozrejmosťou. Systém prešiel profesionálnym medzinárodným penetračným testovaním.

Detaily projektu

  • SISTER
  • N & LD Media s.r.o.
  • DevelopmentInformačný systém
  • November, 2019
  • Vlastný IS
  • 50 000 - 100 000 €
  • 15490 krát
  • Starostlivosť, Doprogramovanie
  • Marec, 2023
  • https://sister.sk